NYHETER

Företaget

Gnosjö Personaluthyrning AB är ett familjeföretag med lång erfarenhet inom branchen. Vi började med att hyra ut oss själva 1995. Med engagemang är fortfarande större delen av familjen verksam inom företaget och en del arbetar själva som uthyrd personal.

Idag är vi runt 40 anställda. Fasta kunder finns som anlitat oss sedan slutet av 90-talet.Den 17 augusti 2007 har UC rankat oss till högsta kreditvärdighet. Något som vi är mycket stolta över! Vi har även blivit utsedda som ett gasell företag av Dagens Industri.

För att räknas som gasell krävs att man

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • har minst tio anställda.
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen. 
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser.

 

För oss känns det givetvis bra att även från de håll få
bekräftelse på att vi är ett seriöst företag, men framförallt
känns det bra att även på det här sättet visa för kunder och personal att vi verkligen är ett företag att lita på!